MuziekMariek

MuziekMariek is een collectief van vakleerkrachten uit het basisonderwijs. Wij hebben als doel dat alle kinderen in Nederland de mogelijkheid krijgen zich kunstzinnig te uiten.

Sticky

Projecten

De projecten zijn thematisch en altijd een combinatie van muziek met een andere kunstdiscipline zoals dans, toneel of beeldende vorming.

Digitale creatieve lessen

Als het niet mogelijk is om een kunstvakdocent in te huren voor een school, kunnen onze digitale muziek-, dans-, beeldende en toneellessen een uitkomst zijn.

Vanwaar dit initiatief?

Wij zien hoe lastig het is voor groepsleerkrachten om zelf kunstzinnige vorming te integreren, door gebrek aan kennis, durf en/of tijd.

Waarom creatieve vakken?

Als vakleerkrachten in het basisonderwijs zien wij elke week de meerwaarde van kunstbeoefening. Het bevordert de creativiteit en de sociale intelligentie en zorgt voor verwondering.