Projecten

De projecten zijn thematisch en altijd een combinatie van muziek met een andere kunstdiscipline zoals dans, toneel of beeldende vorming.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *